Hva Er Familieterapi

 

I familieterapi er det mange retninger. Det som er felles for alle retningene er at de er opptatt av relasjoner. Terapibegrepet er svært vidt. En måte å tenke om terapi på, er å se på det som en samtale som får betydning.

 

Familien er et system. Systemisk familieterapi handler om å se helheten. Familieterapi kan foregå individuelt, i grupper, som par- terapi og i hele familier.

 

Som familieterapeuter er vi opptatt av familien i forandring. Familiens medlemmer lever i et system hvor delene i systemet vil påvirke helheten. Alt henger sammen. Dersom en av medlemmene i systemet rammes av en hendelse, sykdom eller annet uforutsigbart, vil dette kunne påvirke hele familiesystemet. Det er ikke sikkert at det vesentligste er å finne ut hvor og når ting startet. Det viktigste er for mange å snakke med noen for å finne ut av sitt liv i og utenfor familien, slik at de kommer videre.

 

Vi kommuniserer alltid både verbalt og non verbalt. Her er det mange muligheter til å tolke og forstå ut ifra eget hode. Dette er med på å skape misforståelser og er ofte årsaken til at det blir krangel og konflikt i relasjoner. Selvbevissthet og refleksjon kan bidra til bedre kommunikasjon. Hvilket ansvar har vi selv for hva vi oppfatter? Og hvordan oppfatter andre oss?

 

Mange par opplever at kommunikasjonen mellom dem er forandret eller har opphørt. Dette er med på å skape usikkerhet og avstand. I slike tilfeller kan det være til hjelp å få en tredjeperson inn i samtalen. Ikke som dommer, men som en nøytral samtalepartner.

 

Det kan sitte langt inne for noen å søke hjelp til å ta ansvar og komme videre i livet. Å snakke med noen hvis noe er vondt eller vanskelig kan gjøre en forskjell. Da er det avgjørende å vite at det du blir møtt med respekt og anerkjennelse.